لوازمدکتر کلین(تایوان)دکتر کلین(تایوان)

دسته بندی
قیمت
5تومان50تومان
برند ها

پمپ دستگاه...

990,000 تومان
پمپ دستگاه تصفیه کننده آب مدل TYP-2500 ساخت تایوان...

فیلتر یخچالی

250,000 تومان
فیلتر یخچال  بهترین و با کیفیت ترین فیلترهای معرفی...

فیلتر قلیایی

380,000 تومان
حذف فلزات سنگین و گازهای محلول در آب نظیر...