فیلتر قلیایی

380,000 تومان

حذف فلزات سنگین و گازهای محلول در آب نظیر کلر را بر عهده دارد

دسته:
Loading...

محصولات مرتبط