فیلتر کربن اکتیو گرانوله (GAC)

65,000 تومان

Loading...

فیلتر کربن اکتیو (UDF) وظیفه حذف فلزات سنگین و گازهای محلول در آب نظیر کلر را بر عهده دارد و از زغال پوسته نارگیل ساخته شده است.

محصولات مرتبط